Afstudeerproject TU Eindhoven

In 1988 ben ik met een ontwerp van een architectuurmuseum afgestudeerd aan de TU in Eindhoven. In die tijd werden de afstudeerprojecten nog helemaal met de hand op calquepapier en met Rotring-inktpennen uitgetekend. De computer heb ik destijds alleen gebruikt om statische berekeningen van de vakwerkspanten te maken.

In 2020, 32 jaar na mijn afstuderen, besloot ik om met behulp van een 3D computerprogramma dat nu beschikbaar is een 3D model te bouwen van het ontwerp dat ik in 1988 maakte. Ik wilde bekijken of de perspectieven die ik destijds uit de hand geschetst heb en het beeld van het gebouw dat zich in mijn hoofd genesteld had enigszins zou kunnen kloppen met de werkelijkheid.

Het blijkt te kloppen.