Jeroen Bosch Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is ontstaan uit een fusie van het Groot Zieken Gasthuis, het Carolus en het Willem Alexander Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch. Op de locatie van het Willem Alexander Ziekenhuis is een ziekenhuis van 120.000 m2 gebouwd. Het ziekenhuis telt ±730 bedden. Het revalidatiecentrum "De Tolbrug" wordt ook in het nieuwe complex gehuisvest.

Opdrachtgever

Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Jaar van realisatie

2011

Architecten

prof. ir. B. Molenaar
ir. M. Wijnmaalen
ir. M. Hendrikx
ir. G. Raggers
ing. P. Rozenbaum avb
ir. M. in 't Veld

Opdrachtnemer

EGM Architecten BV te Dordrecht