GGZ Lage Witsiebaan te Tilburg

Ambulant behandelcentrum van de GGZ Midden Brabant. Tevens is in dit gebouw het bestuur gehuisvest.

Opdrachtgever

GGZ Midden Brabant

Jaar van realisatie

2003

Architecten

ir. M. Wijnmaalen
ir. R.G. Ooms

Opdrachtnemer

Wiegerinck Architecten te 's-Hertogenbosch