Alexander Roozendaalschool te Amsterdam

De Alexander Roozendaalschool is een school voor speciaal onderwijs aan kinderen met ernstige spraak-  en taal-moeilijkheden.
Op de school zitten ongeveer 320 leerlingen in de leeftijd van 3 tot 13 jaar. De school heeft 27 groepen verdeeld over de onderbouw en midden- en bovenbouw.

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Slotervaart

Jaar van realisatie

1997

Architecten

Het gebouw werd in 1983 ontworpen door N. Wijnmaalen architect avb en is in 1997 uitgebreid met 9 lokalen op palen in de patio, ontworpen door zijn zoon, ir. M. Wijnmaalen architect bna.

Opdrachtnemer

Rienks Van Poppel Architecten te Breda